ทัวร์ต่างประเทศ กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ราคาสุดคุ้ม ไปกับไทยโมเดิร์น

13680871_1193813807316664_5310304368900312770_n

GCN020-Changsha-Zhangjiajie-promotion6-DFD

TMT-GTW005_cust

จางเจียเจี้ยเฟิ่งหวง5วัน4คืน-กย13888_custสะพานกระจก

TMT-GTW002_cust

จางเจียเจี้ยเฟิ่งหวง4วัน3คืน-กย12888_custสะพานกระจก

GCN003 บินตรง ลงจางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน

     13988000_1867405623487292_6975145161477890071_o 13923761_1867404240154097_2470639484151813684_o
  13909060_10210037908164870_3269415086004989712_o

เต็

สายการบิน วันที่เดินทางไป-กลับ ที่นั่ง ราคา(บาท) REMARKS
E3 2-5 ส.ค.59 เต็ม 13,088.- ปิด
E3 7-10 ส.ค.59 เต็ม 13,088.- ปิด 
E3 9-12 ส.ค.59 เต็ม 13,088.- ปิด 
E3 14-17 ส.ค.59 เต็ม 11,999.- ปิด 
E3 16-19 ส.ค.59 เต็ม 11,999.- ปิด
E3 21-24 ส.ค.59 เต็ม 13,088.- ปิด
E3 23-26 ส.ค.59 เต็ม 13,088.- ปิด
E3 28-31 ส.ค.59 เต็ม 13,088.- ปิด
E3 30 ส.ค.-2 ก.ย.59 เต็ม 13,088.- ปิด
E3 04-07 ก.ย.59 เต็ม 14,888.- ปิด 
E3 06-09 ก.ย.59 20 12,888.- button_buy
E3 11-14 ก.ย.59 20 13,999.- button_buy
E3 13-16 ก.ย.59 CLOCSE 14,888.-
E3 18-21 ก.ย.59 16 13,999.- button_buy
E3 20-23 ก.ย.59 20 13,999.- button_buy
E3 25-28 ก.ย.59 20 13,999.- button_buy
E3 27-30 ก.ย.59 20 13,999.- button_buy
สายการบิน วันที่เดินทางไป-กลับ ที่นั่ง ราคา(บาท) REMARKS
E3 02-05 ต.ค.59 20 15,888.- button_buy
E3 04-07 ต.ค.59 20 15,888.- button_buy
E3 09-12 ต.ค.59 20 15,888.- button_buy
E3 11-14 ต.ค.59 20 15,888.- button_buy
E3 16-19 ต.ค.59 16 15,888.- button_buy
E3 18-21 ต.ค.59 20 15,888.- button_buy
E3 23-26 ต.ค.59 20 16,999.- button_buy
E3 25-28 ต.ค.59 20 16,999- button_buy
E3 30 ต.ค.-2 พ.ย.59 20 15,888.- button_buy
E3 01-04 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 06-09 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 08-11 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 13-16 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 15-18 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 20-23 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 22-25 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 27-30 พ.ย.59 20 14,888.- button_buy
E3 29 พ.ย.-02 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 4-7 ธ.ค.59 20 15,888.- button_buy
E3 6-9 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 11-14 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 13-16 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 18-21 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 20-23 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 25-28 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 27-30 ธ.ค.59 20 14,888.- button_buy
E3 01-04 ม.ค.60 20 17,888.- button_buy

GCN004 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 5วัน 4คืน

  20150325154714_26174 13925677_1867405933487261_3876574763627615509_o
  d8858 13909060_10210037908164870_3269415086004989712_o

 

สายการบิน วันที่เดินทางไป-กลับ ที่นั่ง ราคา(บาท) REMARKS
E3 3-7 ส.ค.59 เต็ม 15,988.- ปิด
E3 5-9 ส.ค.59 เต็ม 15,989.- ปิด
E3 10-14 ส.ค.59 เต็ม 16,789.- ปิด
E3 12-16 ส.ค.59 เต็ม 16,789.- ปิด
E3 17-21 ส.ค.59 เต็ม 13,888.- ปิด
E3 19-23 ส.ค.59 เต็ม 13,888.- ปิด
E3 24-28 ส.ค.59 เต็ม 15,989.- ปิด
E3 26-30 ส.ค.59 เต็ม 13,888.- ปิด
E3 31 ส.ค.-4 ก.ย.59 เต็ม 13,888.- ปิด
E3 2-6 ก.ย.59 เต็ม 16,999.- ปิด
E3 7-11 ก.ย.59 10 17,789.- button_buy
E3 9-13 ก.ย.59 20 16,999.- button_buy
E3 14-18 ก.ย.59 18 17,789.- button_buy
E3 16-20 ก.ย.59 20 16,999.- button_buy
E3 21-25 ก.ย.59 CLOSE 18,500.-
E3 23 -27 ก.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 28 ก.ย.-2 ต.ค.59 18 17,789.- button_buy
E3 30 ก.ย.-4 ต.ค.59 20 17,789.- button_buy
สายการบิน วันที่เดินทางไป-กลับ ที่นั่ง ราคา(บาท) REMARKS
E3 05-09 ต.ค.59 20 18,789.- button_buy
E3 07-11 ต.ค.59 12 18,789.- button_buy
E3 12-16 ต.ค.59 27 18,789.- button_buy
E3 12-16 ต.ค.59 10 18,789.- button_buy
E3 14-18 ต.ค.59 20 18,789.- button_buy
E3 19-23 ต.ค.59 20 20,789.- button_buy
E3 21-25 ต.ค.59 40 18,989- button_buy
E3 26-30 ต.ค.59 20 18,789.- button_buy
E3 28 ต.ค.-01 พ.ย.59 20 18,789.- button_buy
E3 02-06 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 04-08 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 09-13 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 11-15 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 16-20 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 18-22 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 23-27 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 25-29 พ.ย.59 20 17,789.- button_buy
E3 30 พ.ย.-04 ธ.ค.59 20 17,789.- button_buy
E3 02-06 ธ.ค.59 20 18,789.- button_buy
E3 07-11 ธ.ค.59 20 18,789.- button_buy
E3 09-13 ธ.ค.59 20 18,789.- button_buy
E3 14-18 ธ.ค.59 20 17,789.- button_buy
E3 16-20 ธ.ค.59 20 17,789.- button_buy
E3 21-25 ธ.ค.59 20 17,789.- button_buy
E3 23-27 ธ.ค.59 20 17,789.- button_buy
E3 28 ธ.ค.-01 ม.ค.60 20 19,789.- button_buy
E3 30 ธ.ค.-03 ม.ค.60 20 19,789.- button_buy

ทัวร์ ญี่ปุ่น

ทัวร์ ใต้หวันทัวร์อัพใหม่